چه روزی قلکم را بشکنم؟
   

  ۲۸

  رقعی

  چاپ ۱

  قدیانی
  نویسنده مارک براون,سودابه فرخنده
  شابک ۹۷۸۶۰۰۰۸۰۴۲۵۱
  کد دیویی ۳۳۲.۶۳
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  چه روزی قلکم را بشکنم؟

  آرتور خیلی اهل پس انداز نیست. در عوض عاشق این است که دوستانش را به انواع و اقسام خوراکی ها مهمان کند. اما اتفاقی برای آرتور می افتد که تصمیم می گیرد رفتارش را تغییر دهد. او برای یک هدف پس انداز و تا روز دستیابی به آن هدف صبر کند و به پول هایش دست نزند. اما چه هدفی ؟

  کتب دیگر انتشارات قدیانی
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی