چطوری پول اسکیت را جور کنم؟
   

  ۳۶

  رقعی

  چاپ ۱

  قدیانی
  نویسنده مرسر مایر,سودابه فرخنده
  شابک ۹۷۸۶۰۰۰۸۰۴۲۳۷
  کد دیویی ۳۳۲.۶۳
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  چطوری پول اسکیت را جور کنم؟

  بچه ها می توانند پول درآورند؛پولشان را جمع کنند و با آن چیزهایی را که دوست دارند،بخرند. کافی است نگاهی به دورو بر اتاق بیندازند. حتکما در انجام کاری به کمک آنها نیاز است،مثلا به خرید بروند یا اتاق ها را مرتب کنند و در ازای این مارها دستمزد بگیرند.اگر به بچه ها بگوییم با پس انداز این پول ها می توانند یک عروسک،اسکیت یا ماشین اسباب بازی قشنگ بخرند،از این ایده استقبال می کنند.

  کتب دیگر انتشارات قدیانی
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی