چی لازم دارم، چی می خرم!
   

  ۲۸

  رقعی

  چاپ ۱

  قدیانی
  نویسنده رزمری ولز,سودابه فرخنده
  شابک ۹۷۸۶۰۰۰۸۰۴۲۲۰
  کد دیویی ۳۰۵.۲۳
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  چی لازم دارم، چی می خرم!

  بین نیاز و خواسته تفاوت وجود دارد.مکس لباسی با عکس اژدها می خواهدو لی بیشتر از پیراهن به یک شلوار نو نیاز دارد.حالا که پول برای خرید هر دو کالا کافی نیست،مکس دست به انتخاب میزند. اما انتخاب او کدام است؟نیازش یا خواسته اش؟

  کتب دیگر انتشارات قدیانی
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی