جامعه شناسی فرهنگی

  ۱۵,۰۰۰ تومان

   

  ۲۱۸

  رقعی

  چاپ ۱

  بهمن برنا
  نویسنده فرهاد امام جمعه,دیگران
  شابک ۹۷۸۲۰۰۰۶۸۵۵۷۹
  کد دیویی ۳۰۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  جامعه شناسی فرهنگی

  کتب دیگر انتشارات بهمن برنا
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی