#تاریخ جهانگشای جوینی (تاریخ مغول،تاریخ خوارزمشاهیان،تاریخ اسماعیلیه)،(3جلدی)

  ۴۵۰,۰۰۰ تومان

   

  ۱۲۲۳

  رقعی

  چاپ ۱

  زوار
  نویسنده عطا ملک بن محمد جوینی,ّ
  شابک ۹۷۸۲۰۰۰۶۸۵۲۸۹
  کد دیویی
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  #تاریخ جهانگشای جوینی (تاریخ مغول،تاریخ خوارزمشاهیان،تاریخ اسماعیلیه)،(3جلدی)

  کتب دیگر انتشارات زوار
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی