شب گرفتن ماه (داستان زندگی حکیم ابوالقاسم فردوسی)

  ۲۳,۰۰۰ تومان

   

  ۲۹۶

  رقعی

  چاپ ۱

  سوره مهر
  نویسنده محمدرضا سرشار,ّ,ساتم الوغ زاده
  شابک ۹۷۸۰۵۴۵۰۶۲۷۵۶
  کد دیویی ۳/۶۲فت[ج]
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  شب گرفتن ماه (داستان زندگی حکیم ابوالقاسم فردوسی)

  توضیحات

  اثری است از ساتم الوغ زاده به ترجمه ی محمدرضا سرشار و چاپ انتشارات سوره مهر.

  کتاب پیش رو روایتگر داستانی شیرین و دلچسب از زندگی شاعر حماسه سرای ایرانی و آفریننده ی شاهنامه، حکیم ابوالقاسم فردوسی است که عنوان رمان خارجی برگزیده ی جمهوری اسلامی ایران در سال 1375 را به خود اختصاص داده است.

  گزیده ای از کتاب

  شنیدید، استاد؟ سلطان، شاهنامه را خیلی خیلی پسندیده است. دیروز عبدالواحد به نزدم آمده بود. می گفت: «سلطان مرا طلبیده بود. رفتم. شاهنامه، روی میزش بود. فرمود: بگیر، یک فصل از کارهای رستم را بخوان!» ورق زدم. باب جنگ رستم با اشکبوس آمد. خواندم. خیلی جالب توجه سلطان افتاد. او حتی از من خواست که بعضی از بیتها را، به تکرار بخوانم. فرخی، یک روز صبح به نزد عنصری آمد و با این سخنان، به اتاق بالاخانه او وارد شد. سپس، از عنصری، شاهنامه را خواست. کتاب را گرفت و زود، ورق زد. نبرد رستم و اشکبوس و کشته شدن اشکبوس را پیدا کرد و در آن باب، این بحث دو پهلوان را خواند:

  بدو گفت خندان، که نام تو چیست؟

  تن بی سرت را که خواهد گریست؟

  کتب دیگر انتشارات سوره مهر
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی