Paused...
  ستاره من (چهل قصه از زندگی امام رضا (ع))

  ۹,۰۰۰ تومان

   

  ۱۲۰

  رقعی

  چاپ ۱

  به نشر
  نویسنده ناصر نادری
  شابک ۹۷۸۹۶۴۰۲۲۸۶۸۵
  کد دیویی ۲۹۷/۹۵۷[ج]
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  ستاره من (چهل قصه از زندگی امام رضا (ع))

  معرفی کتاب:  این کتاب دربردارنده 40 قصه از زندگی امام رضا علیه السلام است، حکایات و داستان هایی سرشار از درس ها و پندهای عرفانی و عبرت آموز که برجان و اندیشه ی نوپای کودکان رسوخ می کند و آنان را با گوشه ای از رفتار، کردار و سخنان این وجود آسمانی آشنا می سازد.

  گزیده ای ازکتاب: سیب نیم خورده را از آب گرفت و به آن نگاه کرد. یکی از یاران که چهره امام را گرفته دید، پرسید: «آقا! چه شده؟ چرا ناراحت هستید؟»

  این میوه را چه کسی خورده است؟

  و بدون آن که منتظر جواب بشود، از جایش بلند شد و با گله مندی گفت: «چرا اسراف می کنید؟ چرا به نعمت های خداوند بی اعتنایی می ورزید؟ مگر نمی دانید که خداوند اسراف کاران را به سختی کیفر می دهد؟»

  مردی که این کار را کرده بود، صورتش از خجالت سرخ شد.

  حرف های امام مثل نغمه خوش آهنگ نهر آب در جانش نشست.

  امام با مهربانی ادامه داد: «وقتی به چیزی نیاز ندارید، بیهوده آن را مصرف نکنید. هیچ چیز را بی خودی تلف نکنید. اگر خودتان به آن نیاز ندارید، آن را در اختیار نیازمندان قرار دهید.»

  کتب دیگر ناصر نادری
  کتب دیگر انتشارات به نشر
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی