مبانی گردشگری فرهنگی

  ۱۹,۰۰۰ تومان

   

  ۴۰۸

  رقعی

  چاپ ۱

  تیسا
  نویسنده آذین باقرنیا,فرشته نوبختی,رضا احمدیان
  شابک ۹۷۸۶۰۰۷۲۱۲۴۵۵
  کد دیویی ۳۳۸.۴۷۹۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  مبانی گردشگری فرهنگی

  کتاب حاضر، پژوهشی است که نخست دو مفهوم فرهنگ و گردشگری را به صورت مجزا تعریف می کند و سپس به بررسی ارتباط میان آن ها در قالب گردشگری فرهنگی و در ارتباط با مدیریت فرهنگی شهرها می پردازد. پس از تبیین مفهوم گردشگری فرهنگی و معرفی انواع گونه های آن، در ادامه چهار حوزه گردشگری فرهنگی را به تفصیل بررسی نموده که هر یک به تنهایی و یا در ارتباط با جاذبه های دیگر می توانند در توسعه و گسترش گردشگری در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و محلی نقش اساسی و مهمی ایفا کنند.

  کتب دیگر انتشارات تیسا
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی