مجموعه کتاب های درمان نگهدارنده وابستگی به مواد افیونی (تریاک،هروئین و کراک)،(7جلدی)

  ۳۵,۰۰۰ تومان

   

  ۴۵۶

  رقعی

  چاپ ۱

  مهرسا
  نویسنده حامد اختیاری,ّ
  شابک ۹۷۸۲۰۰۰۴۶۰۵۲۷
  کد دیویی ۶۱۳/۷۹۴
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  مجموعه کتاب های درمان نگهدارنده وابستگی به مواد افیونی (تریاک،هروئین و کراک)،(7جلدی)

  کتب دیگر انتشارات مهرسا
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی