۲۴۰

  رقعی

  چاپ ۴

  گمان
  نویسنده دیوید مک ناتون,خشایار دیهیمی,ایو گارارد
  شابک ۹۷۸۶۰۰۹۱۶۰۶۵۵
  کد دیویی ۱۵۸.۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  بخشودن

  کتب دیگر انتشارات گمان
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی