رازهای کسب ثروت (مفهوم ثروت،اصول میلیونرها،بهداشت مالی،ابزارها،مهارت ها و روش ها)

  ۵۵,۰۰۰ تومان

   

  ۱۸۲

  رقعی

  چاپ ۱

  پازینه
  نویسنده امیربهنام
  شابک ۹۷۸۹۶۴۹۹۲۲۹۰۴
  کد دیویی ۱۶/۳۳۰
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  رازهای کسب ثروت (مفهوم ثروت،اصول میلیونرها،بهداشت مالی،ابزارها،مهارت ها و روش ها)

  کتب دیگر امیربهنام
  کتب دیگر انتشارات پازینه
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی