خواص ویتامینها و مواد معدنی در غذاها

  ۳۲,۰۰۰ تومان

   

  ۹۵

  رقعی

  چاپ ۱

  نیکبن
  نویسنده اکرم ذاکری
  شابک ۹۷۸۹۶۴۹۶۴۷۶۱۶
  کد دیویی ۶۱۳/۲۸۵
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  خواص ویتامینها و مواد معدنی در غذاها

  کتب دیگر اکرم ذاکری
  کتب دیگر انتشارات نیکبن
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی