تاملی در فلسفه سیاسی افلاطون (چه کسی باید حکومت کند؟)

  ۳۲,۰۰۰ تومان

   

  ۲۰۸

  رقعی

  چاپ ۱

  اوحدی
  نویسنده علی مرادی مراغه ای
  شابک ۹۷۸۲۰۰۰۱۳۸۹۰۷
  کد دیویی ۱۸۴
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  تاملی در فلسفه سیاسی افلاطون (چه کسی باید حکومت کند؟)

  کتب دیگر علی مرادی مراغه ای
  کتب دیگر انتشارات اوحدی
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی