پل

  ۴۲,۰۰۰ تومان

   

  ۵۸۰

  رقعی

  چاپ ۱

  اسم
  نویسنده غلامحسین دولت آبادی
  شابک ۹۷۸۶۲۲۶۰۱۹۰۰۲
  کد دیویی ۸fa۳.۶۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  پل

  همه چیز سر و ته شده. احمقانه است... بیایند، بروند، اصلا به من چه؟ هر کاری می کنی آخرش کاسه کوزه ها سرت شکسته می شود. حال خوب را بی خیال... طلب این و آن را بی خیال... طلب خودت را بی خیال... دانشجوها را بی خیال... همه شان را بی خیال ... دانشجوها را بی خیال... همه شان را بی خیال... اصلا این دانشکده را بی خیال... لیوان قهوه را می فشارم و پرتش می کنم تو سطل آشغال بزرگ کنار دانشکده... دانشجوها را بی خیال.... بی پولی شان را بی خیال.... شهریه نداشتن شان را بی خیال... دعواهای خانوادگی شان را بی خیال... کتاب و اینترنت نداشتن شان را بی خیال.... بی خیال... مریضی شان را بی خیال... مریضی .... مریضی.... این را چطوری بی خیال؟
  قیافه ی حسام جلوی چشمم می آید.
  کی فکر می کرد غش کردن های این بچه سر کلاس از سرطان خون باشد؟
  سرطان سرطان سرطان... این سرطان لعنتی.
  هر گوشه که نگاه می کنی یکی سرطان دارد... من اگر سرطان بگیرم چی؟ واقعا باید چیکار کنم؟

  نظرات کاربران
  بی‌نام
  0
  0
  عالیه
  کتب دیگر غلامحسین دولت آبادی
  کتب دیگر انتشارات اسم
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی