طبقه متوسط و فرهنگ: مطالعه سرمایه و سیاست فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران

  ۴۵,۰۰۰ تومان

   

  ۲۸۰

  رقعی

  چاپ ۱

  آرایان
  نویسنده عطاءالله مقدم فر
  شابک ۹۷۸۹۶۴۷۱۹۶۷۵۸
  کد دیویی ۹۵۵.۰۰۴۴
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  طبقه متوسط و فرهنگ: مطالعه سرمایه و سیاست فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران

  این کتاب در پی تشریح این یافته است که با عنایت به در نظر داشتن وجه شناختی غالب اقتصادی طبقه متوسط و اثرگذاری این وجه بر سایر ابعاد این طبقه به ویژه وجه فرهنگی طبقه متوسط، به بررسی این مسیله بپردازد که آیا جایگاه فرهنگی این طبقه مبتنی بر شاخص «مصرف فرهنگی» در سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی؛ که درصدد تولید و افزایش سرمایه فرهنگی» است، از الگوی نزولی جایگاه اقتصادی طبقه متوسط پیروی کرده و کاهش توان مالی طبقه متوسط و تضعیف جایگاه اقتصادی آن به تنزل جایگاه فرهنگی آن در کلیت سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی نیز انجامیده است.

  کتب دیگر عطاءالله مقدم فر
  کتب دیگر انتشارات آرایان
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی