تاریخ تحلیلی دفاع مقدس و بازتاب آن در ادبیات ایران

  ۶۰,۰۰۰ تومان

   

  ۱۹۸

  رقعی

  چاپ ۱

  ایده پردازان چکاد
  نویسنده سپیده یگانه
  شابک ۹۷۸۶۰۰۸۱۵۸۴۴۸
  کد دیویی ۸fa۰.۸۳۵۸
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  تاریخ تحلیلی دفاع مقدس و بازتاب آن در ادبیات ایران

  کتب دیگر سپیده یگانه
  کتب دیگر انتشارات ایده پردازان چکاد
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی