Paused...
  بیوه ها

  ۲۰,۰۰۰ تومان

   

  ۲۰۸

  رقعی

  چاپ ۲

  ماهی
  نویسنده آریل دورفمن,بهمن دارالشفایی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۲۰۹۲۹۷۰
  کد دیویی ۸۶۳.۶۴
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  بیوه ها

  معرفی کتاب: کتاب حاضر، داستان ناپدیدشدن مردان یک روستا به دست پلیس مخفی حکومت است. این آدم ها را در دل شب از خانه هایشان بیرون می کشند و می برند یا در روز روشن در خیابان ها می ربایند و دیگر کسی اثری ازشان نمی بیند. بستگانشان نیز هم عزیزان خود را از دست می دهند و هم هیچ گاه اطمینان نمی یابند آن ها زنده اند یا مرده. این جماعت «گمشده» تنها از خانه، زندگی و بچه هایشان محروم نمی شوند، بلکه حتی سنگ گوری هم از آن ها دریغ می شود، انگار هرگز وجود نداشته اند. 

  داستان حاضر دربارۀ هزاران مردی است که توسط حاکمان نظامی کشور ناپدید شده اند و دیگر اثری از آن ها نیست و حتی نزدیک ترین وابستگانشان از مرده یا زنده بودنشان بی خبر می مانند؛ به دنبال این ماجرا، جنازه هایی در رودخانه یافت می شوند که نمی توان هویتشان را شناخت… آریل دورفمن نویسنده، نمایشنامه نویس، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر است که از دیگر آثار او می توان به “اعتماد”، “مرگ و دختر جوان” و … اشاره کرد.

  گزیده ای ازکتاب: «نظرتان چیست، دکتر؟ می توانید علت مرگ را مشخص کنید؟» دکتر از جایش بلند نشد. حتی چشمش را هم از جسد برنداشت. هنوز داشت می گشت. «بدون کالبدشکافی نمی توان تشخیص قطعی داد، ستوان. آب توی ریه ها و چیزهایی از این دست. به هر حال این همه ضربه می توانسته چندین بار او را بکشد.»

  «رودخانه؟»

  دکتر که داشت با انگشت هایش جسد را وارسی می کرد، گفت: «فقط رودخانه که نه. سوختگی، ورم، کبودی، استخوان های شکسته… خلاصه که فاجعه است. ظاهرا قبل از این که او را به رودخانه بیندازند، حسابی کتکش زده اند. ضمن این که متوفی به شدت گرسنه بوده، جناب ستوان. نگاهی به دنده ها و استخوان های گونه اش بیندازید.» انگشتانش را روی این بخش ها گذاشت، انگار دارد درس کالبدشناسی می دهد.

  کتب دیگر انتشارات ماهی
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی