تاریخ مرگ: نگرش های غربی در باب مرگ از قرون وسطی تا کنون

  ۴۰,۰۰۰ تومان

   

  ۱۵۲

  رقعی

  چاپ ۳

  علم
  نویسنده فیلیپ آریه,محمدجواد عبدالهی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۲۲۴۵۳۸۳
  کد دیویی ۱۲۸.۵
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  تاریخ مرگ: نگرش های غربی در باب مرگ از قرون وسطی تا کنون

  نویسنده در کتاب حاضر نگرش های غربی را درباره مرگ از قرون وسطا تاکنون بررسی کرده است. در گام نخست نظرگاه شوالیه ها در پهلوان نامه ها یا قدیمی ترین قصه های سلحشوری درباره مرگ بیان شده است. سپس با تحلیل پدیده های تازه که نشانگر ویژگی های شخصی هر فرد در برخورد با مرگ است، تغییر بی وقفه نگرش حاکم بر این موضوع از آغاز قرن دوازدهم و معنای آن مورد مطالعه قرار گرفته است. این پدیده ها عبارت اند از: «تصویر روز داوری و رستاخیز در پایان جهان»، «انتقال این داوری در روز رستاخیز به پایان حیات هر شخص به زمان مشخص مرگ»، «مضامین و علایق نمایش داده شده در تصاویر مربوط به فساد جسمانی اجساد» و «سنگ نوشته مزارها و شخصی شدن آشکار قبرها». در پایان نگرش های معاصر درباره مرگ در مراسم مربوط به قبرستان ها و در ممنوعیتی که در جوامع صنعتی نسبت به مرگ وضع شده، انعکاس یافته است.

  کتب دیگر انتشارات علم
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی