تاریخ ایران از آغاز اسلام تا پایان صفویان

  ۵۲۵,۰۰۰ تومان

   

  ۱۱۶۸

  رقعی

  چاپ ۲

  علم
  نویسنده رسول جعفریان
  شابک ۹۷۸۹۶۴۲۲۴۶۹۵۳
  کد دیویی ۹۵۵.۰۴
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  تاریخ ایران از آغاز اسلام تا پایان صفویان

  کتاب حاضر، به بیان یک دوره مختصر تاریخ ایران از آغاز اسلام تا پایان عصر صفوی پرداخته است. در این متن که برای استفاده جوانان نگاشته شده، به لحاظ محتوایی، سعی شده است «وجه سیاسی و فرهنگی جامعه ایرانی» محور اصلی کتاب، و به لحاظ شکلی، متنی ساده و بی پیرایه و بدون یادآوری ارجاعات ارایه شود. این در حالی است که عمده نقل ها از منابع اصلی صورت گرفته و تقریباً مسلمات تاریخی روایت شده است. در مجموع این کتاب با هدف آشنایی جوانان ایران با دیدگاهی متعالی نوشته شده و تلاش شده است تا از افراط و تفریط به دور باشد.

  کتب دیگر رسول جعفریان
  کتب دیگر انتشارات علم
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی