تفکر انتقادی: (مجموعه مقالاتی در نقد آثار فلسفی معاصر ایران)

  ۲۲,۵۰۰ تومان

   

  ۲۴۴

  رقعی

  چاپ ۱

  علم
  نویسنده عبدالله صلواتی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۲۲۴۷۵۵۴
  کد دیویی ۱۸۹.۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  تفکر انتقادی: (مجموعه مقالاتی در نقد آثار فلسفی معاصر ایران)

  کتب دیگر عبدالله صلواتی
  کتب دیگر انتشارات علم
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی