مدخل فلسفه ی علم
   

  ۱۴۸

  رقعی

  چاپ ۱

  علم
  نویسنده محمدرضا شادرو,استیون تولمین
  شابک ۹۷۸۹۶۴۲۲۴۶۲۳۶
  کد دیویی ۵۰۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  مدخل فلسفه ی علم

  فلسفه علم، بررسی عناصر کاوش علمی و اعتبار آن ها از منظر فلسفی است. تشکیلات عقلانی علم، به طور کلی می توان آن را بهبود فزاینده فهم طبیعت دانست، از آغاز بخش لازمی از فلسفه را تشکیل داده و این دو عرصه کاوش هرگز نهایتا از هم جدا نبوده اند. در جستار حاضر به بحث های روش شناختی و معرفت شناختی یا بحث های وابسته به شیوه نگاه پژوهشگر به طبیعت پرداخته شده است.

  کتب دیگر انتشارات علم
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی