ژورنالیسم تلویزیونی: معرفت شناسی، فلسفه و روش ها

  ۳۱,۹۰۰ تومان

   

  ۲۷۲

  رقعی

  چاپ ۱

  تیسا
  نویسنده سیدمهدی شریفی,افشین امیدی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۸۹۴۲۲۴۵
  کد دیویی ۰۷۰.۱۹۵
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  ژورنالیسم تلویزیونی: معرفت شناسی، فلسفه و روش ها

  کتاب حاضر، با تشریح مبانی فلسفی خبر، ارزش ها و سازمان های خبری و همچنین معرفت شناسی این دانش، پنجره ای تازه بر اساس آخرین منابع و تجربیات به روی علاقه مندان گشوده است. مطالبه نوخواهی از اصول و تکنیک های ژورنالیسم تلویزیونی همچنان اهمیت فراگیری این دانش را به مثابه دانشی پایه برای علاقه مندان حوزه «مدیریت خبر» هویدا می نماید، موضوعی که بدون شک به افزایش «سواد خبری» مخاطبان نیز یاری خواهد رساند.

  کتب دیگر انتشارات تیسا
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی