جاسوسان برتر: معرفی سازمان ها و شبکه های جاسوسی و 100 جاسوس مشهور

  ۱۰۹,۰۰۰ تومان

   

  ۳۹۸

  رقعی

  چاپ ۱

  آرمان رشد
  نویسنده مژگان مدیری,امیر نوید,حمید عشقی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۷۶۳۳۶۴۹
  کد دیویی ۳۲۷.۱۲۰۹۲۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  جاسوسان برتر: معرفی سازمان ها و شبکه های جاسوسی و 100 جاسوس مشهور

  جاسوسان افرادی باهوشند. آن ها با فعالیت های خود در میان دشمن با ظاهری دوستانه می توانند ضربات مهلکی را بر پیکره نظام سیاسی یک کشور وارد کنند. دسترسی به اطلاعات طرف مقابل در زما جنگ بسیار اهمیت دارد. امروزه جاسوسی در مورد مسایل صنعتی و اقتصادی گسترش یافته و جاسوسی های اینترنتی از راه دور، خود دنیایی پیچیده را ایجاد کرده است. کتاب حاضر به بررسی سازمان های اطلاعاتی از گذشته تا حال پرداخته و به زندگی و عملیات جاسوسان شاخص تاریخ نیز اشاره کرده است.

  کتب دیگر انتشارات آرمان رشد
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی