فریادهای خاموش؛ روزنگاشت تنهایی

  ۲۵,۰۰۰ تومان

   

  ۶۰۰

  رقعی

  چاپ ۱

  انتشارات سوره مهر
  نویسنده عماد افروغ
  شابک ۹۷۸۶۰۰۱۷۵۷۵۰۱
  کد دیویی ۸fa۸.۳۶۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  فریادهای خاموش؛ روزنگاشت تنهایی

  کتاب حاضر، به طور عمده شرح وقایعی است که در حین و در فرآیند خلوت گزینی جلوت گرا بر روای و با راوی رخ داده است. وقایعی تلخ و شیرین. آنچه بر روای گذشته است مربوط به تماس ها، دعوت ها و درخواست هاست و آنچه با راوی اتفاق افتاده است، مربوط به نحوه و محتوای پاسخ ها و شرح دغدغه ها و دردهایی است که به صور مختلف، اعم از تاملی قرآنی، نوشته ای فلسفی، بیانی عاطفی و مناجاتی با خدای سبحان و مبدا آرامش درونی، مطالعه متنی فلسفی یا ادبی، اشاره ای به آراء اندیشمندان بزرگ، اظهار حالتی روحی و روانی، اشارتی به وقایع یومیه، نقدها و گلایه ها، بیم ها و نگرانی ها و ... نمود و تجلی یافته است.

  کتب دیگر عماد افروغ
  کتب دیگر انتشارات انتشارات سوره مهر
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی