Paused...
  بیدارم کن: براساس سفر امام رضا(ع) از مدینه به مرو در سال ۲۰۰هجری

  ۱۴,۰۰۰ تومان

   

  ۱۴۰

  رقعی

  چاپ ۱

  آستان قدس رضوی
  نویسنده فریبا کلهر
  شابک ۹۷۸۹۶۴۰۲۲۸۵۴۸
  کد دیویی ۸fa۳.۶۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  بیدارم کن: براساس سفر امام رضا(ع) از مدینه به مرو در سال ۲۰۰هجری

  معرفی کتاب: این کتاب برای نوجوانان و در دو بخش نوشته شده است؛ حرکت از مرو به سوی مدینه، مدینه، حرکت از مدینه، بصره، اهواز، اصفهان، نیشابور، و سرانجام مرو، عناوین سرفصل های بخش اول این کتاب است؛ نویسنده در بخش دوم نیز در قالب عناوین مردی که به تمام آرزوهایش رسیده بود، جواب همیشگی، نمازی که خوانده نشد، نقشه ای دیگر، به سوی بغداد و رو به آسمان داستان را روایت می کند.
  نویسنده برای نگارش آن از منابعی همچون عیون اخبارالرضا(ع)، منتهی الآمال، اخبارالطویل، جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا(ع) از مدینه تا مرو، زندگی سیاسی هشتمین امام(ع)، الکافی و ... استفاده کرده است.

  گزیده ای ازکتاب: «به جلودی می گویم: از چه می ترسی؟ جلودی سرم فریاد می زند: از تو، از ابوالحسن، از تک تک این سربازها که ممکن است ظاهرا سرباز من، اما در باطن، طرف دار ابوالحسن باشند، از این ماه که انگار فقط برای ابوالحسن است که نورافشانی می کند، از این خاکی که زیر پایم منتظر فرمان ابوالحسن است تا چشمه هایش را نشان دهد، از این باد که در دست ابوالحسن آرام می گیرد، از آن گنجشک، از آن سکه، از آن آهو، از آن شیر، از همه چیز می ترسم رجاء! چون مسئولیت ابوالحسن با من است؛ چون ابوالحسن یارانی دارد که تمام راه ما را تعقیب کرده اند تا در جایی مناسب، بر سر و رویمان بریزند و امامشان را از چنگمان درآورند...»

  کتب دیگر فریبا کلهر
  کتب دیگر انتشارات آستان قدس رضوی
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی