انقلاب ناتمام

  ۱۸,۰۰۰ تومان

   

  ۱۸۰

  رقعی

  چاپ ۱

  انتشارات سوره مهر
  نویسنده یعقوب توکلی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۰۳۱۶۷۴۷
  کد دیویی ۹۶۲.۰۵
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  انقلاب ناتمام

  مصر سرزمین تحولات بزرگ در عرصه ی اندیشه است و منشأ بسیاری از آرمان ها و باورهای برجسته در عدالت و اخلاق و سیاست. با وجود این، حرکت های اصلاحی در عرصه ی عمل و اجرا ناکامی های بسیاری را در مصر تجربه کرده است. به عبارتی مصر فقط مرکز صدور اندیشه باقی ماند و بس. ما در این نوشتار به بررسی علل و عوامل ناکامی اندیشه ها و آرمان ها و مهم تر از همه خیزش گسترده ی عمومی مردم مصر می پردازیم.

  هنگامی که منازعه بر سر برقراری روابط یا عدم برقراری روابط با مصر به عرصه رسانه ها کشیده شد و جریان های دانشجویی وارد این مباحث شدند، جنبش عدالت خواه دانشجویی نشستی را در محل جنبش واقع در چهارراه کالج خ حافظ برگزار کرد و درست وسط یک فضای معارض با برقراری روابط با مصر نگارنده وارد گفت و گو با دانشجویان شد.آنچه پیش رو داریم حاصل گفتاری از نشستی با حضور دانشجویان جنبش عدالت خواه و البته تنی از مسئولان و کارشناسان مسائل ایران و مصر در سال 1387، زمانی که هنوز تحولات در منطقه پیش درآمد سیاسی یا اجتماعی نداشت، است...

  کتب دیگر یعقوب توکلی
  کتب دیگر انتشارات انتشارات سوره مهر
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی