اعتصاب قلم: بررسی علل، روند و پیامدهای اعتصابهای مطبوعات در سال 1357
   

  ۲۰۰

  رقعی

  چاپ ۱

  انتشارات سوره مهر
  نویسنده میثم غلامپور
  شابک ۹۷۸۶۰۰۰۳۰۶۳۷۳
  کد دیویی ۳۳۱.۸۹۲۰۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  اعتصاب قلم: بررسی علل، روند و پیامدهای اعتصابهای مطبوعات در سال 1357

  معرفی کتاب: نویسنده ی کتاب پیش رو جهت شناخت بخشی از تاریخ معاصر ایران و جایگاه مطبوعات در ماه های پایانی عمر رژیم پهلوی با تکیه بر روزنامه ها و مجلات آن زمان به بررسی علل، اهداف و پیامدهای حاصل از اعتصاب همه ی اصحاب مطبوعات در سال 1357 و نقش سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات در جریان این اعتصاب ها می پردازد.

  گزیده ای ازکتاب: خبر اعتصاب اعضای تحریریه، فنی و اداری مطبوعات پایتخت تنها در نشریات سراسری بازتاب نداشت و به مطبوعات محلی هم کشیده شد. به عنوان نمونه نشریه محلی اولیاء اصفهان در تاریخ اول آبان ماه تیتر اصلی خود را به پیروزی اصحاب مطبوعات اختصاص داد: «یک پیروزی درخشان برای مطبوعات ایران». در این مطلب اشاره شده که این اعتصاب برخلاف اکثر اعتصابها برای دستمزد نبود و اهدافی والا داشت تا «پس از گذشت حدود یک قرن، حریم حرمت مطبوعات را از تجاوز مصون بدارد و آلودگی سانسور را از دامن حیثیت مطبوعات بزداید».

  کتب دیگر انتشارات انتشارات سوره مهر
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی