رستاخیز عاشقی
   

  ۳۲۰

  رقعی

  چاپ ۲

  کتابستان معرفت
  نویسنده محمد سرشار
  شابک ۹۷۸۶۰۰۸۴۶۰۴۹۷
  کد دیویی ۸fa۳.۶۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  رستاخیز عاشقی

  رمان رستاخیز عاشقی نخستین رمان محمد سرشار است که مضمونی عاشقانه و در عین حال اجتماعی دارد.
  محمد سرشار نویسنده ی جوانی است که توانسته فارغ از بزرگی نام پدر خود، توانایی خود را در عرصه ادبیات داستانی اثبات کند و پختگی نثر او نشان از این مهم دارد. او در رمان «رستاخیز عاشقی» قهرمانی می آفریند که با وجود داشتن دل مشغولی های روزمره، دغدغه هایی والا از جنس عدالت خواهی و مبارزه با فساد دارد و در راه تحقق آرمان هایش نیز حاضر به هزینه کردن دارایی های مادی و معنوی خود می باشد. 
  محمد سرشار که هم اکنون ریاست شبکه کودک را عهده دار است، آثاری همچون «بچرخ تا بچرخیم» و «زن ها همه مثل هم اند» را در کارنامه ادبی خود دارد.

  کتب دیگر محمد سرشار
  کتب دیگر انتشارات کتابستان معرفت
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی