بررسی ساختار پیرنگ در چند رمان دفاع مقدس

  ۱۴,۰۰۰ تومان

   

  ۲۰۰

  رقعی

  چاپ ۱

  انتشارات سوره مهر
  نویسنده فضل الله خدادادی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۰۳۰۷۰۰۴
  کد دیویی ۸fa۳.۶۲۰۹
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  بررسی ساختار پیرنگ در چند رمان دفاع مقدس

  پژوهش حاضر دو هدف مهم را دنبال می کند: اول اینکه با توجه به نظریه های داستان نویسی و روایت شناسی به واکاوی و تحلیل چندی از رمان های دفاع مقدس می پردازد و در مرحله بعد در پی تعریف دستور زبانی ویژه برای گونه ادبیات پایداری است. اهمیت این پژوهش در آن است که اولاً با تکیه بر علم ساختارگرایی و روایت شناسی به بررسی جنبه های ساختاری رمان های دفاع مقدس پرداخته و در مرحله بعد راه را برای انجام نظریه های گسترده تری در این زمینه گشوده است.

  کتب دیگر فضل الله خدادادی
  کتب دیگر انتشارات انتشارات سوره مهر
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی