رباعیات خیام

  ۳۲,۰۰۰ تومان

   

  ۹۶

  رقعی

  چاپ ۱

  پیدایش
  نویسنده مهدیه نظری
  شابک ۹۷۸۶۰۰۲۹۶۵۲۶۴
  کد دیویی ۸fa۱.۲۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  رباعیات خیام

  معرفی کتاب: رباعیات پرمغز و خردمندانه این شاعر، فیلسوف، ریاضی دان و حکیم ایرانی از شهرتی بین المللی برخوردار است و سراینده خود را به محبوبیتی جهانی رسانده، هرچند که در زمان حیات وی میان مردم ناشناخته بوده، اما آثار وی پس از مرگش منتشر شده است و خیام را در هیبت یک شاعر به همگان معرفی کرد.

  گزیده ای ازکتاب: ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود
  نی نام ز ما و نی نشان خواهد بود
  زاین پیش نبودیم و نبد هیچ خلل
  زاین پس چو نباشیم، همان خواهد بود

  کتب دیگر مهدیه نظری
  کتب دیگر انتشارات پیدایش
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی