گفتار و کردار امام علی (ع) در مفاهیم عرفانی (تا سده پنجم)

  ۳۹,۶۰۰ تومان

  ۴۴,۰۰۰ تومان

  %۱۰ تخفیف

   

  ۲۷۴

  رقعی

  چاپ ۱

  شرکت نشر کتاب هرمس
  نویسنده زهرا ابراهیمی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۴۵۶۰۰۴۷
  کد دیویی ۲۹۷.۹۵۱۵
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  گفتار و کردار امام علی (ع) در مفاهیم عرفانی (تا سده پنجم)

  در فصل اول کتاب حاضر، به شخصیت و جایگاه و اوصاف عرفانی امام علی (ع) پرداخته شده و همچنین دیدگاه ایشان نسبت به عرفان تبیین شده است. در فصل دوم به گفتار و کردار امام علی (ع) در مفاهیم اعتقادی اسلام همچون توحید، معاد و عدل پرداخته می شود. در فصل سوم نیز به گفتار و کرداری پرداخته می شود که بیشتر جنبه نظری دارند. در فصل چهارم، به گفتار و کردار امام علی (ع) در مفاهیم عرفان عملی اشاره می شود. فصل پنجم به آداب و خصایل حضرت علی اختصاص دارد. در فصل ششم به مفاهیمی مانند خرقه، سماع و خلوت اشاره شده است.

  نظرات کاربران
  بی‌نام
  0
  0
  عالی
  کتب دیگر زهرا ابراهیمی
  کتب دیگر انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی