از ما بریده ها

  ۲۳,۰۰۰ تومان

   

  ۱۷۲

  رقعی

  چاپ ۱

  سوره مهر
  نویسنده نویسنده:رضا اکبری‌آهنگر
  شابک ۹۷۸۶۰۰۰۳۰۳۵۸۷
  کد دیویی ۹۵۵.۰۸۳۰۷۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  از ما بریده ها

  کتاب حاضر، یکی از کتاب های مجموعه «آنچه گذشت» است که موارد مطروحه در آن معطوف به توصیف و توضیح دشمن درونی بوده و در ساحت های گوناگون این دشمنی مورد بررسی قرار گرفته است. در این کتاب تلاش شده با شیوهای جدید ابعاد پیچیده رفتار علیه حاکمیت توحیدی، از درون حاکمیت و تابعین آن در ساحت های گوناگون مورد کنکاش قرار گیرد و برای این مهم از روابط نشانه شناسانه در ارایه مفاهیم استفاده شده است و موضوعات از وجوه گوناگون و به شکل مجموعه مقالات کوتاه مورد بررسی قرار گرفته اند.

  کتب دیگر نویسنده:رضا اکبری‌آهنگر
  کتب دیگر انتشارات سوره مهر
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی