نگاهی به تاریخچه و تفکرات جریانات quotشبه حجتیهایquot
   

  ۲۳۲

  رقعی

  چاپ ۱

  سوره مهر
  نویسنده نویسنده:رضا اکبری‌آهنگر؛نویسنده:احمد مسایلی؛نویسنده:روح‌الله راسل
  شابک ۹۷۸۶۰۰۰۳۰۳۵۷۰
  کد دیویی ۹۵۵.۰۸۴۰۴۵
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  نگاهی به تاریخچه و تفکرات جریانات quotشبه حجتیهایquot

  در تاریخ نویسی عصر ما قضاوت ها، تحلیل ها و مطالب مختلفی به صورت پراکنده درباره گروه «انجمن حجتیه» به ثبت رسیده است. اما یکی از مباحثی که در آن کوتاهی شده، عدم تفکیک صحیح میان «تشکیلات انجمن حجتیه» با «تفکرات شبه حجتیه ای» بوده است. در اینکه تشکیلات انجمن حجتیه تعطیل نشده و همچنان در قالب های گوناگون به فعالیت خود ادامه می دهد، شکی نیست. اما این بدان معنا نیست که اگر هر فرد، گروه، موسسه یا سازمانی، عقاید، مواضع و عملکردی شبیه به این گروه داشت، بتوان به راحتی آن را انجمنی دانست.  شاید برخی از افراد وجود داشته باشند که شناختی از گروه انجمن حجتیه نداشته و یا حتی در بعضی موارد مواضعی انقلابی داشته باشند، اما ناخودآگاه برخی از تفکراتشان کم یا زیاد، شبیه به افکار انجمنی ها شده باشد. لذا هیچ گاه نمی توان ادعای عضویت در انجمن را درباره آنها مطرح نمود. کتاب حاضر نگاهی دارد به تاریخچه و تفکرات جریانات شبه حجتیه ای. 

   این کتاب از چهار فصل اصلی تشکیل یافته، که فهرست عناوین آنها بدین قرار است:
  - بررسی تفصیلی ارتباط مدرسه علوی و انجمن حجتیه
  - سید حسن ابطحی، هم خط سیاسی انجمن
  - جریان شیرازی، مختصات فکری و رفتاری
  - مقدمه صحیفه سجادیه، منبعی استنادی برای شبه حجتیه

  کتب دیگر انتشارات سوره مهر
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی