راهی دراز برای رسیدن به آب

  ۲۰,۰۰۰ تومان

   

  ۱۴۶

  رقعی

  چاپ ۱

  پیدایش
  نویسنده مژگان کلهر,لینداسو پارک,فائزه اثناعشری
  شابک ۹۷۸۶۰۰۲۹۶۴۳۶۶
  کد دیویی ۸۱۳.۵۴
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  راهی دراز برای رسیدن به آب

  کتاب حاضر داستانی است که در سودان اتفاق می افتد. در سال ۱۹۸۵جنگ به دهکده سالوا وارد می شود، ویران می کند، مردان و پسران نوجوان را با خود می برد و زنان و کودکان را باقی می گذارد. سالوا یکی از این کودکان است. در سال ۲۰۰۸، نیا دختر نوجوان باید روزی هشت ساعت پیاده روی کند تا برای خانواده اش آب تهیه کند. در سودان سال ۱۹۸۵، سالوا در جستجوی خانواده و امنیت ازدست رفته راهی بیابان ها می شود.

  کتب دیگر انتشارات پیدایش
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی