لایبنیتس: نوشته های سیاسی

  ۱۰,۰۰۰ تومان

   

  ۱۳۲

  رقعی

  چاپ ۱

  روزبهان
  نویسنده گوتفرید ویلهلم فون لایبنیتس,هیمن برین,فرشیده اسدی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۱۷۴۰۸۴۸
  کد دیویی ۳۲۰.۰۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  لایبنیتس: نوشته های سیاسی

  در کتاب حاضر، تلاش شده است که ریوس کلی فلسفه سیاسی لایبنتیس، به واسطه مواجهه مستقیم با چند متن سیاسی از خود او ترسیم شود. ترتیب انتخاب و انتشار نوشته های سیاسی لایبنتیس از آغازگاه سیاست- یعنی کوچک ترین اجتماعات و روابط میان انسان ها- شروع می شود و به تعاریف اساسی تر مانند عدالت می رسد و درنهایت درکی کلی از نظام سیاسی مدنظر لایبنتیس را به دست می دهد.

  کتب دیگر انتشارات روزبهان
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی