گوش سفید، دم سیاه و دیگران

  ۱۳,۰۰۰ تومان

   

  ۳۲

  رقعی

  چاپ ۱

  انتشارات سوره مهر
  نویسنده وحید پورافتخاری
  شابک ۹۷۸۶۰۰۰۳۰۱۰۰۲
  کد دیویی ۸fa۳.۶۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  گوش سفید، دم سیاه و دیگران

  کتاب مصور حاضر، یکی از کتاب های مجموعه «شکرستان و یک داستان دیگر» و داستانی آموزنده است که با زبانی ساده و روان برای کودکان و نوجوانان نگاشته شده است. در داستان می خوانیم: ««خان قلی خان» صد تا گوسفند چاق وچله داشت. هر روز صبح دم در طویله می ایستاد و قربان صدقه آن ها می رفت و آن ها را بدرقه می کرد. بعد هم سفارش می کرد که سر علف های تازه با هم دعوا نکنند. گوسفندها هم در جواب بع بع می کردند. در آخر گله را به «مظفر»، چوپانش می سپرد. او هم گوسفندها را هِی می کرد و راهی صحرا می شد».

  کتب دیگر وحید پورافتخاری
  کتب دیگر انتشارات انتشارات سوره مهر
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی