اعتماد و همکاری در نوسازی شهری

  ۱۱,۰۰۰ تومان

   

  ۲۱۲

  رقعی

  چاپ ۱

  تیسا
  نویسنده فرشته نوبختی,احمدرضا اصغرپورماسوله
  شابک ۹۷۸۶۰۰۷۲۱۲۰۴۲
  کد دیویی ۷۱۱.۵
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  اعتماد و همکاری در نوسازی شهری

  موضوع پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان اعتماد، همکاری و شکل گیری کنش جمعی است. از دیدگاه نظری در این اثر به تحلیل اعتماد و همکاری در کنش های جمعی پرداخته شده و از دیدگاه تجربی، مسیله مشارکت مردم در برنامه نوسازی شهری در بافت اطراف حرم امام رضا (ع) مورد تحلیل قرارگرفته است. نگارنده پس از شرح اهداف و سیوالات پژوهش، برخی موارد برجسته در زمینه همکاری مردم در برنامه های نوسازی شهری را مورد مطالعه قرارداده و سپس، استراتژی پژوهش و شیوه های کسب اطّلاع و تحلیل داده ها و پاسخ دهی تجربی به سیوالات پژوهش را بیان کرده است.

  کتب دیگر انتشارات تیسا
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی