رهیافت تطبیقی به فلسفه سهروردی

  ۶۸,۰۰۰ تومان

   

  ۳۴۶

  رقعی

  چاپ ۱

  شرکت نشر کتاب هرمس
  نویسنده حسن سیدعرب
  شابک ۹۷۸۹۶۴۳۶۳۹۵۸۷
  کد دیویی ۱۸۹.۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  رهیافت تطبیقی به فلسفه سهروردی

  کتاب حاضر، بررسی تطبیقی فلسفه «سهروردی» با اندیشه های «فارابی»، «ابن سینا»، «غزالی»، «ابن رشد»، «ابن عربی» و «ملاصدرا» است. تحلیل مبانی اندیشه از نخستین رهیافت های فلسفه تطبیقی است، زیرا سنجش فلسفی بدون التزام به مبانی آراء ممکن نیست. فلسفه «سهروردی» ناظر به نوعی درک فلسفی از انسان است که نشان دادن تمایز آن از دیگر نظریه ها ضروری است. در این فلسفه انسان موجودی ابدی است. «سهروردی» به دنبال آن است که بین او و توحید ارتباط برقرار کند و این امر به بررسی عقلانی برای رفع موانع تبدیل انسان به معنا احتیاج دارد.

  کتب دیگر حسن سیدعرب
  کتب دیگر انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی