گفتگویی میان هگل و فیلسوفان اسلامی: صیرورت، دیالکتیک و ایده آلیسم

  ۷۳,۰۰۰ تومان

   

  ۲۸۲

  رقعی

  چاپ ۱

  شرکت نشر کتاب هرمس
  نویسنده حمید طالب زاده
  شابک ۹۷۸۶۰۰۴۵۶۰۰۹۲
  کد دیویی ۱۹۳
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  گفتگویی میان هگل و فیلسوفان اسلامی: صیرورت، دیالکتیک و ایده آلیسم

  گفت وگوی فیلسوفان اسلامی با هگل به معنای درست کلمه آزمون معاصرت فلسفه اسلامی و مواجهه با اندیشه غربی است که هگل نماینده تام الاختیار آن است. این نوشته درصدد تطبیق میان آراء هگل و فیلسوفان اسلامی نیست. در این نوشته رای هیچ فیلسوفی بر دیگری تحمیل نمی شود. بنای این نوشته تفسیر آراء هگل برحسب آراء فیلسوفان اسلامی نیست. همچنین مقصود از این نوشته نقد آراء فیلسوفان اسلامی در سایه اندیشه هگل نیست. این نوشته ای در میان است. می کوشد تا به معاصرت بیندیشد و راهی برای تفکر جستجو کند. این راه البته بدون استمداد از اندیشمندان بزرگ میسر نیست.

  کتب دیگر حمید طالب زاده
  کتب دیگر انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی