دایره المعارف تغذیه

  ۲۸,۰۰۰ تومان

   

  ۱۴۴

  رقعی

  چاپ ۱

  پیام کتاب
  نویسنده مرضیه تاجی زادگان,سیدمهدی نوابی قوام آبادی,یاشار لطیف پور,راضیه تاجی زادگان,مهدی فیروزخانی,مهسا اعتمادی,بابک اعتمادی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۷۶۵۰۳۴۹
  کد دیویی ۰۳۰
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  دایره المعارف تغذیه

  کتب دیگر انتشارات پیام کتاب
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی