قصه شیرین شرفنامه اسکندرنامه نظامی

  ۶۷,۰۰۰ تومان

   

  ۲۱۶

  رقعی

  چاپ ۱

  پیدایش
  نویسنده احسان عظیمی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۲۹۶۴۲۰۵
  کد دیویی ۸fa۳.۶۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  قصه شیرین شرفنامه اسکندرنامه نظامی

  شرفنامه، بخش اول از اسکندرنامه، زندگی نامه ای خیالی است درباره اسکندر کبیر، سردار مقدونی، هرچند که تصویر نظامی از اسکندر و سرگذشتش و نیز رسیدن او به مقام پیامبری، تصویری افسانه ای و غیرواقعی است، اما قدرت نظامی در استفاده از واژگان و صنایع ادبی و مهارتش در قصه گویی چنان است که برای مخاطب جای تردیدی باقی نمی گذارد که اسکندر او همان ذوالقرنین قرآن است. در کتاب حاضر به بازنویسی متن شرفنامه اقدام شده است.

  کتب دیگر احسان عظیمی
  کتب دیگر انتشارات پیدایش
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی