موش مودب مهارت آموزشی: بیایید احترام گذار باشیم (فضیلت ها و توانمندی های منشی برای کودکان)
   

  ۱۲

  رقعی

  چاپ ۲

  ابوعطا
  نویسنده نیتو شارما,شیلا خداداد
  شابک ۹۷۸۹۶۴۱۷۰۲۵۵۹
  کد دیویی ۳۰۵.۲۳۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  موش مودب مهارت آموزشی: بیایید احترام گذار باشیم (فضیلت ها و توانمندی های منشی برای کودکان)

  کتاب مصور حاضر از مجموعه کتاب های بیایید ... باشیم است که با هدف ارتقا مهارت های اجتماعی در کودکان، برای گروه های سنی ب و ج به رشته تحریر درآمده است. در این داستان با موش کوچکی به نام موشی و دوستش میشول همراه می شویم. موشی بسیار مودب است و همیشه به بزرگ ترها احترام می گذارد اما میشول این طور نیست. روزی خروس پیر از او میشول کمک می خواهد اما او با عصبانیت او را می راند اما موشی که متوجه ماجرا می شود باعجله به کمک خروس پیر می آید. خروس مهربان هم یک بسته شکلات به موشی هدیه می کند تا جایزه ای باشد برای مودب بودن او و احترام گذاشتنش به بزرگ ترها.

  کتب دیگر انتشارات ابوعطا
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی