گوزن فراموشکار مهارت آموزشی: بیایید مسئولیت پذیر باشیم (فضیلت ها و توانمندی های منشی برای کودکان)
   

  ۱۲

  رقعی

  چاپ ۲

  ابوعطا
  نویسنده نیتو شارما,شیلا خداداد
  شابک ۹۷۸۹۶۴۱۷۰۲۵۳۵
  کد دیویی ۳۰۵.۲۳۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  گوزن فراموشکار مهارت آموزشی: بیایید مسئولیت پذیر باشیم (فضیلت ها و توانمندی های منشی برای کودکان)

  کتب دیگر انتشارات ابوعطا
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی