فیدل کاسترو پس از کناره گیری (نامه ها، دستنوشته ها، مقالات)

  ۴۰,۰۰۰ تومان

   

  ۱۲۰

  رقعی

  چاپ ۱

  گل آذین
  نویسنده فیدل کاسترو,داود جلیلی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۷۷۰۳۷۴۱
  کد دیویی ۹۷۲.۹۱۰۶۴۰
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  فیدل کاسترو پس از کناره گیری (نامه ها، دستنوشته ها، مقالات)

  کوبا بهشت نیست. اما از بیش از سیصد میلیون کودک خیابانی یکی کوبایی نیست. نرخ مرگ نوزادان کوبا کمتر از نرخ آن در پیشرفته ترین کشورهای جهان است. در هر پانصد متری سکونت انسان کوبایی امکانات رایگان بهداشتی و سلامتی موجود است. بیسوادی در کوبا ریشه کن شده و علاوه بر الگوهای آموزشی ویژه ای در آموزش و پرورش عمومی ایجاد کرده است که کشورهای بسیاری از آن در خدمت به بیسوادان کشور خویش استفاده می کنند.

  کتب دیگر انتشارات گل آذین
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی