از خوب به عالی: چرا برخی از شرکت ها جهش می کنند و بعضی های دیگر نه!

  ۱۴۹,۰۰۰ تومان

   

  ۴۸۸

  رقعی

  چاپ ۱

  شرکت تعاونی انتشارات هورمزد
  نویسنده جیمزچارلز کالینز,سمیرا اشتری
  شابک ۹۷۸۶۰۰۶۹۵۸۷۸۱
  کد دیویی ۶۵۸
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  از خوب به عالی: چرا برخی از شرکت ها جهش می کنند و بعضی های دیگر نه!

  کتاب حاضر با ذکر این جمله که خوب دشمن عالی است، ذهن مخاطبان خود را به این سمت سوق می دهد که، چرا تلاش نکنیم که از خوب به عالی برسیم؟ نگارنده بیان می دارد که بارها و بارها در خصوص آدم ها، سازمان ها و شرکت های موفق شنیده و خوانده ایم. اکثر آن ها همیشه عالی بوده اند و همواره به دنبال این بوده ایم که راز موفقیت آن ها را شناسایی کنیم . ولی حقیقت این است که بسیاری از آن ها از همان اوایل زندگی خود به واسطه شرایط محیطی و امتیازات ویژه ای که در اختیار داشته اند، با ویژگی های عالی بودن آشنا گشته اند. اکنون این سوال مطرح است، آن دسته که خوب بوده اند ولی عالی نبوده اند، چگونه می توانند به مرحله عالی بودن و تثبیت وضعیتشان اقدام کنند؟

  کتب دیگر انتشارات شرکت تعاونی انتشارات هورمزد
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی