976 روز در پس کوچه های اروپا
   

  ۲۴۰

  رقعی

  چاپ ۱

  قدیانی
  نویسنده محمد دلاوری
  شابک ۹۷۸۶۰۰۰۸۰۰۵۷۴
  کد دیویی ۰۷۹.۵۵۰۹۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  976 روز در پس کوچه های اروپا

  |در یک شی بزرگ مانند یک کاناپه‌ی کهنه را نمی‌شود در بلژیک دور انداخت، یعنی «دور» در بلژیک وجود ندارد! نمی‌شود جایی را پیدا کرد که بگویی اینجا خوب است پرتش کن پایین...برویم! همه‌جا نزدیک است. همه‌جا یک هویت مشخص دارد. به همین نسبت جای «دورافتاده» هم وجود ندارد. نزدیک‌بودن به پایتخت و یا حتی به پادشاه و نه هیچ‌چیز دیگر مرکزیت نمی‌آورد. در محوطه‌ی کمیسیون اروپا بودم که رئیس اتحادیه با جمع اصحاب وارد محوطه شد، هیچ‌یک از کسانی که مشغول کارشان بودند از جایشان تکان نخوردند، ده متر آن‌طرف‌تر نظافتچی داشت زمین را تمیز می‌کرد، حتی برنگشت به رئیس کمیسیون بگوید حالت چطوره؟

  نظرات کاربران
  بی‌نام
  0
  0
  عالی
  کتب دیگر انتشارات قدیانی
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی