5 پرسش اساسی پیتر دراکر: دانشی ماندگار برای رهبران امروز

  ۲۵,۰۰۰ تومان

   

  ۱۲۸

  رقعی

  چاپ ۲

  ابوعطا
  نویسنده پیترفردیناند دروکر,عوض لطیفی,فرانسیس هسلبین,حمید عبدی,جان اسنیدر کوهل
  شابک ۹۷۸۹۶۴۱۷۰۲۸۱۸
  کد دیویی ۶۵۸.۴۰۹۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  5 پرسش اساسی پیتر دراکر: دانشی ماندگار برای رهبران امروز

  این کتاب که حاوی رویکردهای نوین مدیریت در هزاره جدید است، تاییدی است بر خرد ماندگار «پیتر دراکر» که فراسوی مرز زمانی، ابزاری ارزشمند برای رهبران سازمانی در همه نسل ها و دوره هاست. تفکرات رهبری سازمانی «دراکر» می تواند به عنوان یک زیرساخت جامع برای توسعه ایده ها و برنامه های استراتژیک در هر بخش یا هر نسلی از مدیران باشد. حتی صرف تفکر و گفت وگو درباره بینش های تاثیرگذار دراکر می تواند پل ارتباطی بین مدیران از نسل های متفاوت باشد.

  کتب دیگر انتشارات ابوعطا
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی