کلمه ای که زندگی شما را تغییر می دهد
   

  ۶۶

  رقعی

  چاپ ۳

  ابوعطا
  نویسنده جان گوردون,جیمی پیج,دن بریتن,عسل تاجیک,ملک سیما طاهری
  شابک ۹۷۸۹۶۴۱۷۰۲۷۸۸
  کد دیویی ۲۴۸.۴
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  کلمه ای که زندگی شما را تغییر می دهد

  یـک کـلـــمــه وجــود دارد کـه بــرای شـمــاسـت وقتی شما آن را پیدا کنید و به اشــتراک بگذارید زندگی شما هدفمندتر و با هیجان‌ تر از قبل می‌ شود. این کــتاب، کــتابی کوچک است، ایــده‌ ای سـاده. یک کـلـمه‌ تان را کشف کنید و با آن زندگی کنید و تأثــیـــرش بر زنــدگـــی‌ تـان را تجـــربـه کـنید.

  کتب دیگر انتشارات ابوعطا
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی