جدایی معنوی: چگونه پس از جدایی به زندگی خود ادامه دهیم

  ۸۹,۹۰۰ تومان

   

  ۲۶۴

  رقعی

  چاپ ۱

  نسل نو اندیش
  نویسنده الهام شریف همدانی,دبی فورد
  شابک ۹۷۸۹۶۴۲۳۶۸۰۳۷
  کد دیویی ۳۰۶.۸۹
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  جدایی معنوی: چگونه پس از جدایی به زندگی خود ادامه دهیم

  جدایی، پایه های وجود ما را سست می کند. پس از جدایی احساس تنهایی، ناامیدی، شکست، خودکم بینی و خلا وجود ما را پر می کند. نویسنده در کتاب حاضر به ما می گوید چطور می توانیم این تجربه خانمان برانداز را به تجربه ای روشنگر بدل کنیم. در این کتاب می خوانیم چگونه از هم پاشیدن یک زندگی می تواند زنگ بیداری معنوی و فرصتی برای شناخت و رهایی باشد. پایان یک رابطه به هر شکل و دلیلی سخت و آزاردهنده است. نویسنده در این کتاب راهکارهایی به شما یاد می دهد که لحظه ویرانی را به لحظه حیات مجدد تبدیل کنید.

  کتب دیگر انتشارات نسل نو اندیش
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی