قاصدک دانایی: شناخت اعداد تقویت ادراک ریاضی استدلالی

  ۱۴,۰۰۰ تومان

   

  ۲۸

  رقعی

  چاپ ۴

  ذکر
  نویسنده فهیمه سیدناصری
  شابک ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۸۰۴۱
  کد دیویی ۳۷۲.۲۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  قاصدک دانایی: شناخت اعداد تقویت ادراک ریاضی استدلالی

  کتب دیگر فهیمه سیدناصری
  کتب دیگر انتشارات ذکر
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی